top of page

Hallansvarleg skal «halde i trådane» under kamparrangement og mellom anna ta i mot gjestande lag. Oppgåva kan gjerne fordelast på fleire. 

Sjå også rutiner for kiosk og sekretariat 

bottom of page