top of page

Dei som skal sitje i sekretariat må skjerpe sansane og sette seg godt inn i oppgåvene.

Sekretariatet skal i første rekke halde styr på mål og tidtaking. Det gjerast ved LIVE-oppdatering og kamprapport på Ipad og ei elektronisk klokke. 

bottom of page