(sida er under oppbygging)

For tida er det eigne tider for trening for dei eldste aldersgruppene.

 I første omgang er det J2005, J2006, J2007, G2006 og damer/J18 som er tildelt treningstid i Ulstein Arena.