Hovudstyret i IL Hødd er det øvste organet i klubben. 

Handballstyret (sjå kontaktinfo under) har ansvaret for aktivitetane i gruppa. 

Gruppa har eit ungdomsråd leia av Niels Leenders.

Handballgruppa har også eit sportsleg utval leia av Vedrana Terzic (sjå kontaktinfo under).

 

Den viktigste rettesnora for alle aktivitetar er Sportsleg plan for Hødd handball (opnar i nytt vindu)

Hovudtrenar er Igor Terzic. 

Kontaktinfo handballstyret

Leiar
Linda Hårberg
Mobil: 948 72 187
E-post: leiar@hoddhandball.no

Nestleiar og markedsansvarleg
Lise A Ulstein
Mobil: 911 42 422 
E-post: lise.antonsen.ulstein@tussa.no 

Sportsleg leiar
Vedrana Terzic
Mobil: 920 63 194
E-post: sport@hoddhandball.no

Økonomiansvarleg
Lars Henrik Hasund

Mobil: 93460892
E-post: okonomi@hoddhandball.no

Arrangementsansvarleg
Susanne Løset
Mobil: 98 86 10 99
E-post: arrangement@hoddhandball.no

Media og webansvarleg
Marius Rosbach
Mobil: 907 36 774 
E-post: media@hoddhandball.no

Materialansvarleg
Kristian Ekroll
Mobil: 90739927
E-post: material@hoddhandball.no