top of page

Informasjon frå Hødd handball

  • Om lag ein gong i månaden kjem eit nyheitsbrev  med den viktigaste informasjonen til alle aktive i klubben. Det blir óg delt i sosiale media.

  • Protokollar frå styremøta finn du på Organisasjon-sida.

bottom of page