Hødd handball nyttar i hovudsak Facebook og Instagram som våre «nyheitskanalar»

Du kan følgje kampar «live» via nettsidene til handballforbundet.

Om lag ein gong i månaden blir eit nyheitsbrev, der den viktigaste informasjonen til medlemane er samla. Det blir sendt på e-post og delt i sosiale media.

Protokollar frå styremøta finn du på Organisasjon-sida.