Nyheitsbrev:  Om lag ein gong i månaden blir eit nyheitsbrev  med den viktigaste informasjonen til alle aktive i klubben. Det blir sendt på e-post og delt i sosiale media.

Klubben nyttar i hovudsak Facebook og Instagram som våre meir «daglege» nyheitskanalar.

Du kan følgje kampar «live» via nettsidene til handballforbundet.

Protokollar frå styremøta finn du på Organisasjon-sida.