top of page

Alle trenarar skal ha sett seg inn i Sportsleg plan for Hødd handball (opnar i nytt vindu) 

 

Utdrag frå Sportsleg Plan for Hødd Håndball

«Hensikta med sportsplanen er å ha ein samla plan for våre aktivitetar i Hødd handball.

Planen skal være eit hjelpemiddel for trenarar og leiarar, og skal gi  klare retningslinjer og rammer for dei forskjellige laga»

Alle bør vere med i Facebook-gruppa for trenarar og lagleiarar

På heimesidene til Norges Håndballforbund kan du finne fagleg stoff om: 

 

  • Trenarutdanningar

  • Fysisk trening for handball

  • Håndballtrenern - som er forbundet sin ressursbank. 

Har du spørsmål om di rolle? Send e-post til sport@hoddhandball.no 

bottom of page