Nyheitsbrev april 2021 

Interne turneringar: Søndag 25. april er det internturnering for ungdomar (G/J-11 til og med J20) i Ulstein Arena. Kampane går utan publikum i hallen, men blir strøyma på Facebook-sida. Det blir også miniturnering for 2011-2014-kulla i treningstida to torsdagar på rad. PS! Planlegginga av Ulstein Cup etter sommaren er i gong.

Fulltalig styre. Etter fleire år utan økonomiansvarleg, er vi glade for at Lars Henrik Hasund har teke på seg vervet. Kristian Ekroll (material) og Susanne Løset (arrangement) er også nye i styret. Vi sett pris på at dokke stiller opp – og takkar Liv-Tone U. Brunstad og Stig Mattis Aksnes for deira innsats i styret. Elles i styret: Linda Hårberg (leiar), Lise Ulstein Antonsen (marknad), Vedrana Terzic (sport) og Marius Rosbach (media). Sjå kontaktinfo til styret på heimesida.  

 

IL Hødd med MOT-avtale. IL Hødd og alle gruppene i idrettslaget har signert ein avtale som gjer klubben til MOT-ambassadørar og lokal samarbeidspartnar med MOT i Ulstein. Det inneberer at klubben skal drive haldningsskapande arbeid i tråd med MOT sine verdiar.

Representantar til ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal framover bestå av ein representant frå kvar av laga i alderen 13-18 år. Styret oppmodar laga til å velje representantar. Rådet er talerøyr for dei unge i klubben. Har dokke forslag til saker ungdomsrådet skal ta opp? Send e-post.

Neste sesong og evaluering av årets. Det har vore ein spesiell sesong for alle, men vi kryssar fingrane for at vi kan spele kampar som vanleg ved oppstart neste sesong. Laga som ikkje har meldt inn kva serie dei vil meldast opp til, må gjere det snarast til sport@hoddhandball.no. Vi oppmodar laga til å snakka saman om kva som var bra med sesongen, og kva som kan bli betre. Bruk gjerne sportsplanen som rettesnor.

‘Med helsing styret i Hødd handball

Bilda under er frå første møtet i ressursgruppa for MOT-avtalen i IL Hødd onsdag 21. april. Vi gler oss til fortsettelsen!