Nyheitsbrev august 2021 

Velkomen til ny sesong. Trenarar og lagleiarar er opplyst om treningstider for hausten i Ulstein Arena og Ulsteinhallen. Nye 1. klassingar (fødd 2015) startar med allidrett torsdagar 16.30-17.30 i Ulstein Arena. Merk at klubben no også har eit herrelag som trenar måndag (Ulstein Arena) og torsdag (Ulsteinhallen). 

Gratulerer til J16 – og lukke til! J16-laget sikra to solide sigrar i kvalliken til toppserien i Trondheim i helga – og får dermed ein ny sesong der dei får bryne seg mot dei beste laga i regionen. Jentene blei i fjor det første laget frå Hødd handball som kvalifiserte seg til dette nivået – og i september spelar dei kvallik til Bringserien i Oslo. Vi heiar på dokke ! 

Takk for innsatsen! Tusen takk til alle som stilte på dugnad under Ulstein Cup 2021. Grunna krav til smittevern og at det framleis var ferietid for mange, blei det eit krevjande arrangement – men vi landa godt på beina og har berre fått gode tilbakemeldingar frå deltakarane. No gler vi oss til å kunne arrangere ein skikkeleg «stor-cup» med to hallar til neste år. 

Hugs og les sportsplanen. Sportsleg plan for Hødd handball er rettesnor for all aktivitet i klubben. Vi ønsker at føresette sett seg inn i planen på same vis som trenarar og lagleiarar. Det er sportsleg utval som saman med tilsett trenar kvalitetssikrar at planen vert utarbeida i tråd med idrettens retningslinjer innanfor dei ulike aldersgruppene.

Vil du vere med i ungdomsrådet? Hødd handball er ein av få klubbar i landet med eige ungdomsråd. Dei har vore svært aktive og hatt ein rekke arrangement. Rådet treng nye medlemmer som vil vere dei unge sitt talerøyr i klubben. Ta gjerne ein prat i laget eller familien, om dette er noko din(e) ungdom vil engasjere seg i. Spørsmål? Send e-post til Susanne.

 

Helsing styret i Hødd handball